Dragi klijenti i klijentice

…………………………………………………………………………………….

Pandemija COVID-19 rezultirala je potpunom promjenom života svih generacija. Odjednom ima mnogo stvari koje jednostavno ne možemo učiniti na isti način kao što smo to ranije radili.  Ovde ćemo vam pružiti podršku u formi odogovara na neka važna pitanja koja se povezuju sa COVID pandemijom.

Kako održati pozitivno roditeljsko ponašanje u vrijeme pandemije?

Pišemo kako umiriti sebe da bismo umirili dijete i odgovaramo na Vaša pitanja.

Pričamo kako razvijati psihološku fleskibilnost, brigu o sebi i pozitivno roditeljsko ponašanje.

Kako je BIH odgovorila na pandemiju koronavirusa?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Razgovaramo kako je BIH odgovorila na pandemiju koronavirusa?

Kako sačuvati mentalno zdravlje tokom pandemije ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Neophodno je razmišljati kako napraviti tranziciju iz izolacije u normalizaciju života

Par savjeta za roditelje!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kako preživjeti roditeljstvo u doba korone?

Radmila Rangelov Jusović i Mirjana Gavrić

Zajednica Inovativnih Nastavnika, COI Step by Step

Briga o sebi i pozitivno roditeljsko ponašanje tokom pandemije

Porodice širom svijeta nisu imune na pandemiju. Porast stresa, strah i neizvijesnost mogu dovesti do distanciranja od drugi ljudi i udaljavanja od svega poznatog. Pandemija tako mijenja naše živote i donosi puno izazova roditeljima u njihovim različitm ulogama – roditelji, partneri, uposlenici i mnogo više. Ipak, u domu je neophodno normalizirati situaciju i obezbijediti uvjete za prosocijalno ponašanje djece.

Značajan je porast anksioznosti i kontekstualnih stresora kod roditelja, dok se nose sa povećanim zahtjevima školovanja svoje djece u kući, brinu o starijima, ili još uvijek pokušavaju ispuniti vlastite zahtjeve za zaspošljavanjem.

Moramo pružiti sebi podršku i samopomoć u izvodljivim dozama. Ne postoji čin brige o sebi koji ne doprinosi dobrobiti. Čak i kada je doza toliko mala da se ne čini da čini primjetnu fizičku razliku, svejedno može napraviti izvanredno značajnu razliku.

Zajedno možemo naučiti kako osigurati psihološku fleksibilnosti i brigu o sebi, doprinijeti očuvanju sigurnosti i mentalnog zdravlja najmlađih.

Pišemo i pričamo, i stvaramo mir u svojim domovima.                                                                            Vaša psihoterapeutkinja,
M.
G.