Kako umiriti tinejdžera u vrijeme pandemije?

Ukoliko kod kuće imate tinejdžera, onda probajte:

• Prepoznajte svaku brigu, tjeskobu ili strah i podsjetite ih da su ta osjećanja normalna
• Pomozite da se tinejdžer brine oko stvari koje mogu da urade I na koje mogu da utiču – poput učenja više o tome kako sprečiti širenje virusa, uključujući pranje ruku, spavanje ili stvaranje konkretnih planova šta ćete raditi ako se poremete programi rada ili škole
• Neki tinejdžeri možda žele blokirati čitavu stvar. Može se činiti da ih nije briga. Ovo može prikriti stvarne brige. Postavljajte pitanja i budite spremni za slušanje.
• Neki tinejdžeri se mogu šaliti. Humor može biti način da im pomognete u suočavanju, ali obeshrabrite ih da koriste humor kao jedini način da razgovaraju o virusu.
• Držite se činjenica u svojim razgovorima i razgovarajte sa tinejdžerima o onome što vide na TV-u ili čitaju na mreži. Usmjerite ih prema pouzdanim izvorima informacija.
• Razgovarajte o razlici između interneta da biste bili informisani u odnosu na prekomernu upotrebu medija što može podstaći anksioznost. Provedite policijski sat noću i potaknite ih na pauze za medije.
• Neki tinejdžeri mogu biti jako zainteresirani za raspravu o političkim ili ekonomskim implikacijama pandemije. Uključite ih u učenje i kritičko razmišljanje o koronavirusu.
• Razgovarajte o tome kako događaji poput ovoga mogu stvoriti štetne stereotipe i diskriminaciju određenih ljudi i stanovništva. U ovom slučaju, razgovarajte o važnosti ometanja antiazijskog i ksenofobičnog osjećaja u pokrivanju i odgovoru na koronavirus.
• Nemojte koristiti tinejdžera za obradu vaše anksioznosti. Pozovite druge odrasle ljude da obrade svoje strahove od virusa ili ekonomske poremećaje koje on uzrokuje.