Individualna psihoterapija

U okviru individualne psihoterapije primjenjujem holistički pristup ka očuvanju i njegovanju mentalnog zdravlja kako bismo pronašli najbolje rješenje u odnosu na izazove i poteškoće s kojim se susrećete.

Individualna psihoterapija je ipak zajednički proces između psihoterapeuta i osobe u terapiji.

Uobičajeni ciljevi psihoterapije mogu biti potaknuti promjenu ili poboljšati kvalitetu života. Psihoterapiju možete potražiti kada se suočite sa problemima sa kojima se teško iznosite sami ili kada želite da naučite više o sebi I unaprijedite svoje vještine i produbite lične uvide.

Često je donošenje odluke o odlasku na psihoterapiju ili savjetovanje najteži dio procesa.

Ukoliko se informišete o tome, to je prvi pozitivan korak, jer pokazuje spremnost za suočavanje sa životnim poteškoćama i motivisanost da ih se razriješi. U srcu terapije je odnos između Vas i terapeuta. Vjerujemo da iz tog razloga odnos koji gradimo s klijentom utvrđuje uspjeh terapije.

Poznato je da individualna psihoterapija može pomoći ljudima da prebrode prepreke ka kvalitetnijem životu te može povećati pozitivna osjećanja, kao što su suosjećanje i samopoštovanje. Ljudi koji dolaze na psihoterapiju mogu naučiti vještine rješavanja problema, donošenja zdravih odluka i postizanja ličnih i profesionalnih ciljeva. Mnogi otkriju da uživaju u terapijskom putovanju kako bi postali više samosvjesni.