Partnerska psihoterapija / Bračno savjetovanje

Odlučiti se za odlazak na terapiju za parove je veoma značajan korak za vaš trenutni odnos. To uključuje priznanje da stvari u vašem odnosu sa partnerom nisu savršene, što je često teško i strašno priznati samom sebi ali i drugima. Često ideja o terapiji za brak ili parove se spomene u nekim od razgovora pri čemu jedna ili obje strane misle da je to možda dobra ideja, ali u isto vrieme i osjećaju se nesigurno kako postupiti tom procesu, šta od njega očekivati i može li im psihoterapija zaista pomoći kod konkretnih problema.

Podrška parovima ima za cilj poboljšati partnersku vezu između dvije odrasle osobe posvećene tom odnosu.

Jedan od najčešćih razloga kada se parovi javljaju jeste kada je narušeno povjerenje, kada su argumenti sve učestaliji, možda je došlo do otvorenog sukoba, nasilno ponašanje, da se jedan od partnera osjeća zanemareno ili baš kao i kod individualne terapije, ponekad je terapija parova korisna ne samo za rješavanje problema, već i za njihovo prepoznavanje.

Istraživanja su pokazala da je način na koji par rješava sukob jedan od najboljih prediktora da li će i na koji način odnos opstati. Ponekad parovi prođu kroz traumatska iskustva što mijenja način na koji se međusobno povezuju.

U terapijskom procesu parovi razvijaju svoje vještine komuniciranja, ohrabruju da pokažu partnerima da razumiju i suosjećaju te postaju vještiji u rješavanju nesuglasica i rješavanju problema, izražavaju vlastite želje i potreba na adekvatan način, efikasnije sarađuju i doživljavaju veće ispunjenje u svom odnosu.