Potrebno vam je savjetovanje ili psihoterapija?
Želite nekog da vam pomogne na stručan i siguran način? Želite da razvijete svoje vještine ili mjenjate šeme koje vam više nisu korisne?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Iako još uvijek postoji jaka stigma u vezi mentalnog zdravlja, duboko vjerujem da samo ličnim primjerom možemo praviti promjene. Iskustvo je pokazalo kao i sama statistika da se svako u nekom djelu života nađe u situaciji da mu je potrebna različita vrsta podrške kako bi se iznio sa izazovima ispred kojih smo se našli. Intenzitet i dužina psihoterapijskog rada zavisi od specifičnosti situacije u kojoj se nalazite. Ukoliko terapijski ciljevi budu usmjereni na sheme koje vam više nisu korisne a i dalje ih koristite ili osećate potrebu da mjenjate određene načine emocionalnog, kognitivnog ili bihejvioralnog nošenja sa izazovima sa kojim se susrećete psihoterapijski rad je duži i kompleksniji.

Intenzitet i dužina psihoterapijskog rada zavisi od specifičnosti situacije u kojoj se nalazite. Ukoliko terapijski ciljevi budu usmjereni na sheme koje vam više nisu korisne a i dalje ih koristite ili osećate potrebu da mjenjate određene načine emocionalnog, kognitivnog ili bihejvioralnog nošenja sa izazovima sa kojim se susrećete psihoterapijski rad je duži i kompleksniji.

Psihoterapija je namijenjena jednako odraslima, kao i djeci te adolescentima!

 

Pogledajte koje usluge su tu za vas

……………………………………………………………………………………….

 

Kontaktirajte me