Vjerujem da je dobar stručni nadzor neophodan za sve profesionalce za samorazvoj. Takođe vjerujem da naši klijenti imaju pravo očekivati da ćemo se neprekidno usavršavati na svim nivoima, ažurni i svjesni novih trendova.

E-terapija može biti jednako učinkovita kao i konvencionalna terapija licem u lice. Tokom godina se pokazala izuzetno korisnom posebmo zbog premošćivanja jaza koji je postojao s tradicionalnom terapijom.

Podrška parovima ima za cilj poboljšati partnersku vezu između dvije odrasle osobe posvećene tom odnosu.

Pomoć djeci i adolescentima koji imaju poteškoće sa svojim emocijama ili ponašanjem.

U srcu terapije je odnos između Vas i terapeuta. Psihoterapiju možete potražiti u slučaju problemima sa kojima se teško iznosite sami ili želite da naučite više o sebi, unaprijedite vještine i produbite lične uvide.