Kako pomoći djeci i adolescentima tokom pandemije?

Instagram live gostovanje – Slon u sobi (https://www.instagram.com/slonusobi/)

Šta roditelji mogu da urade za svoju djecu, kako da razgovaraju, da se igraju, čitaju zajedno a šta adolescenti mogu uraditi sami za sebe?

Link za pregled gostovanja