Kako prevenirati sagorijevanje

U vrijeme pandemije su pred sviju stavljena velika očekivanja, a žene su dobile još veći teret – posebno one koje su prinuđene na red od kuće. U saradnji sa Klubom poslovnih žena Republike Srpske sam održala jednosatni webinar o prevenciji sagorijevanja. Govorila sam o tome kako preoznati rane znake sagorijevanja, kako ga prevenirati i šta učiniti kada do njega dođe.