Šta su to grupe podrške i da li je to za mene?

Kome su važne grupne podrške?

Neka se psihološka pitanja najbolje rješavaju u grupnom okruženju. Saznanje da postoje i drugi koji se bore sa istim problemima – spoznaja da nisam sam, može biti od velike koristi Vama ili Vašem tinejdžeru.

Ponekad trebaš čuti priču drugoga da bi razumio svoju. Tada ćeš je,  jednog dana, moći podijeliti. Grupe podrške se organizuju po potrebi i dogovoru.

Pišemo i pričamo, i stvaramo mir u svojim domovima.

Vaša certificirana gerštald i integrativna psihoterapeutkinja,
M.G.