Grupe podrške za tinejdžere

Tinejdžeri u  grupnoj terapiji  uče konstruktivno učestvovati  u razgovorima koji mogu biti  teški. Također, oni koji imaju ovisnosti mogu naučiti strategije koje su drugi već isprobali, i na taj način oduprijeti se iskušenju i ponavljanju. Ljudi koji međusobno dijele slična iskustva imaju koristi svim stranama – jedni uče, drugi dijele.Ukoliko se vaš tinejdžer suočava sa problemima, kao roditelj možete uraditi mnogo ako mu pokažete da nije sam. Ponekad je teško razgovarati sa tinejdžerom zbog naših različitih uloga, pa grupe podrške tinejdžerima daju priliku da pronađu nove načine za rješavanje problema sa kojima se suočavaju. Prostor namijenjen samo za tinejdžere pomaže im da budu sretniji i zdraviji i ostvare pozitivne socijalne odonose.