Grupe podrške za roditelje

Grupna terapija ima nekoliko drugih prednosti specifičnih za probleme kojima se rješava. Naprimjer, podrška roditeljima u važnim fazama roditeljstva, a naročito ako roditelj i dijete osjeća da se suočava sa problemom pomaže nam da lakše prevaziđemo teškoće. Ne postoji savršen roditelj, niti savršeno dijete. Prihvatamo greške i učimo iz njih, nosimo se sa emocijama i izazovima u grupi u kojoj ne može biti osuđivanja. Dok znate da niste sami na svom putu, dijelite sa nama radost i razočarenje. Zajedno stvarajmo mir u domovima i srcima.