Ja sam Iskra Mihalj, rođena sam 1984.godine u Mostaru, a trenutno živim i radim u Sarajevu. Za vrijeme studija u Sarajevu najviše me interesira klinička psihologija i psihodijagnostika zbog čega upisujem Specijalistički studij iz kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje stičem titulu specijalistice kliničke psihologije. Paralelno upisujem master studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu te postajem magistrica psihologije. U želji za daljnjim obrazovanjem i znanjem, upisujem doktorski studij na Odsjeku za psihologiju FF u Sarajevu gdje trenutno imam status doktorantice. Pored toga, integrativni sam dječji i adolescentni psihoterapeut pod supervizijom. U želj za daljnjim radom i napredovanjem, pokrećem Centar za savjetovanje “Imago” u sklopu kojeg vršim usluge psihološke dijagnostike djece, mladih i odraslih te psihoterapiju i psihološko savjetovanje djece, mladih i roditelja. To bi kod djece uključivalo: -Procjenu psihomotornog razvoja -Kognitivnih/intelektualnih sposobnosti -Spremnosti za polazak u školu -Socioemocionalnog razvoja (poremećaji u ponašanju i agresivnost, depresivnost, anksioznost, psihosomatski simptomi, mehanizmi suočavanja sa stresom…) -Koncentracije, pažnje i hiperaktivnosti (ADD/ADHD) -Profesionalne orijentacije/usmjeravanja, odnosno postupka pomoću kojeg se učenici usmjeravaju na područja studiranja/rada koja najbolje odgovaraju njihovim psihofizičkim sposobnostima, osobinama ličnosti i društvenim potrebama dok bi kod odraslih to uključivalo procjenu: -Kognitivnih/intelektualnih sposobnosti -Procjenu ličnosti i psihpatoloških odstupanja -Emocionalnog statusa -Neuropsihološku procjenu Psihoterapijski radim sa djecom i adolescentima te savjetodavno sa roditeljima. I dalje se svakodnevno usavršavam posebice iz oblasti psihodijagnostike i psihoterapije, učim, čitam, pohađam seminare i edukacije, a sve u cilju da što bolje radim posao za koji sam se opredjelila i koji volim.