Zovem se Emrisela Delić, rođena sam 1978.godine u Tuzli, a od 2002.godine živim i radim u Sarajevu. Nakon završene srednje medicinske škole upisujem defektološki fakultet. 2001.godine sam diplomirala na odsjeku oligofrenologija, te počinjem aktivno raditi s djecom s teškoćama u razvoju. Trenutno sam na postdiplomskom studiju na odsjeku Edukacija i rehabilitacija. Rad s djecom i osobama s teškoćama u razvoju uključuje: – Opseravcija i dijagnostika – Rana intervencija – Savjetodavni rad s roditeljima – Individualni defektološki tretmani – Radionice za roditelje i nastavno osoblje – Primjena AAC ( potpomognuta komunikacija) – Edukacija i trening nastavnog osoblja i asistenata za rad s djecom s teskoćama – Rad u multidisciplonarnom timu Aktivno sam učestvovala na domaćim i međunarodnim konferencijama i seminarima kao predavač iz oblasti edukacije i rehabilitacije. Kao član Udruženja defektologa/edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo, aktivno učestvujem u organizaciji međunarodnih konferencija. Također, svoje klijente (učenike) vodim i kroz Erasmus plus i eTwinning projektne programe. Pored navedenog, rado se permanentno educiram i pratim savremene tokove i metode u edukaciji i rehabilitaciji.