Zdravo, ja sam Edna Haznadarević i profesorica sam pedagogije, certificirana sistemska porodična psihoterapeutkinja. Stekla sam zvanje trerenera u raznim oblastima kao što su razvoj kritičkog mišljenja, razvoj vrijednosti itd. Iskustva u radu stekla u NVO, radu u dječijem vrtiću i školi, porodičnom centru radeći sa roditeljima i djecom kroz individualni i grupni savjetodavni i terapeutski rad. Organizatorica sam mnogih stručnih i kreativnih radionica i predavanja za djecu, roditelje, nastavno osoblje i stručne saradnike.
Kontinuirano se usavršavam na raznim edukacijama iz pedagogije, psihologije i psihoterapije. Veoma važan cilj koji imam jeste podizanje svijesti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja porodičnom i poslovnom okruženju, ustanovama kao što su škole i univerziteti, firme raličitih profila kao i podizanje svijesti o važnosti primjene psihoterapije.
Akreditirana sam od strane EFTA -Europske asocijacije za sistemsku porodičnu terapiju