Moje ime je Belma Žigarođena sam 1976. godine i diplomirala sam psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu 2004. godine. Nakon diplome iz psihologije, stekla sam kvalifikaciju kognitivno bihevioralne psihoterapeutkinje. Kvalifikaciju integrativne psihoterapeutkinje za djecu i adolescente sam stekla 2017. godine, te sam stekla diplomu iz supervizije u psihoterapiji. Radila sam na poslovima procjene i kreiranja plana psihoterapijskog tretmana za djecu i adolescente, savjetovanja roditelja te sam kreirala niz radionica za djecu i roditelje. U toku svog radnog angažmana u Fondaciji Krila nade, u periodu od 2006. do 2017. godine, razvijala sam projekte sa školama, uključujući projekte iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, prevencije vršnjačkog nasilja i razvoja socijalnih vještina. U toku 2016. godine radila sam kao supervizorka na projektu Mentalnog zdravlja u BiH. Živi u Sarajevu, udata sam i majka sam dvoje djece.