Geštalt psihoterapija

Gestalt egzistencijalna terapija danas dobro poznata i široko rasprostranjena vrsta psihoterapije duboko vjeruje da su ljudi rođeni sa resursima, da mogu da vode kreativan život koji ih zadovoljava, pa tarapeut osnažuje pojedinca da osvijesti svoje osjećaje, koristi svoje resurse, odbaci vrijednosti posuđene od drugih. Gestalt terapija je psihoterapijski pravac zasnovan na fenomenološkoj metodi i egzistencijalistickom pristupu covjeku. Prošlost je terapeutu zanimljiva samo ako se pojavljuje kao prepreka koja utječe na sadašnjosti, pa su osnovni principi ovakve terapije: ja-ti, šta-kako i sada-ovdje. Zajedno, uvijek pronalazimo nove i kreativne načine za prevazilaženje prepreka; pomažem ti i postaješ svjestan. I kada misliš da ne možeš, ja sam tu. Važna je tvoja svjesnost sada.

Osnovna načela gestalt psihoterapije su da je čovjek sastavni dio okoline u kojoj živi i u kontaktu s okolinom konstantno doživljava i zadovoljava različite potrebe kroz proces organizmičke samoregulacije. U gestalt terapiji glavni je fokus na kontaktu i svjesnosti, na onome što se događa sada i ovdje, pomaganju osobi da postane svjesna što i kako radi kako bi zadovoljila svoje potrebe, što može promijeniti te kako prihvatiti i poštivati sebe i postići veći stupanj integracije. U terapijskom procesu od ključne je važnosti razvijanje Ja-Ti odnosa, učenje kroz iskustvo i istraživanje, poticanje odgovornosti za sebe, rad s klijentovim otporima.

Geštalt pomaže da istraže i otkriju obrasci koje smo kreirali i koji su još uvijek aktivni te kako utiču na sadašnji život osobe. Geštalt psihoterapeut podržava klijenta da nađe nove i kreativnije načine da riješi problem ili krizu sa kojom se suočava. (Joyce i Sills, 2009.)
Na terapiji vas može dočekati igranje uloga kada ćeš svoje riječi ili misli pretvarati u akciju ili učestvovati u komunikaciji sa zamišljenim ili stvarnim osobama, ili ćemo uz pomoć vođene fantazije kreirati događaje, raditi na snovima ili na njegovim dijelovima koji izbijaju na površinu. Koristit ćemo i tehnike rada na tijelu, često u kombinaciji sa tjesnim pokretom, plesom ili dramom.

Izgradnjom samosvijesti, gestalt terapija pomaže klijentima da bolje razumiju sebe i način na koji osjećaji utječu na njihovo zdravlje i odnose. Nakon što si posvijeste ove osnovne postavke, klijenti počinju razumjeti kako su njihovi emocionalni i fizički sustavi povezani te uspijevaju razviti više samopouzdanja kako bi počeli živjeti punim životom i učinkovitije se nosili s problemima.

Pritom koriste izravno iskustvo te eksperimentiraju sa situacijom kako bi klijenta usredotočili na „ovdje i sada“. Terapeut i klijent zajedno procjenjuju što je glavni problem i što je cilj psihoterapije, odnosno koji rezultat žele postići.

Vaša certificirana gestalt i integrativna psihoterapeutkinja,
M.G.