Shema terapija (ST)

Shema terapija (ST) temelji se na radu na klijentovim životnim obrazacima te se pažljivo bavi obrascima koji se pojavljuju.

Glavna ideja je identifikacija kako smo ranjivi na obrasce (šeme) stvorene u djetinjstvu I adolescenciji. Shema terapija ne samo da opisuje, već pruža i snažnu terapiju koja dovodi do trajnih promjena. Shema terapija se bavi problemima na način da se obrade problematične uspomene, poteškoće koje dolaze iz djetinjstva, nekontrolirane emocionalne reakcije, i ponavljani problemi u intimnim vezama. Kada naučite prepoznati svoje reakcije i razumjeti njihovo porijeklo, stvari će više imati smisla. Ovo je dobro polazište za samoosjećanje I samoprihvatanje.

Kognitivna terapija usmjerena na shemu može pomoći ljudima da azumiju i dugoročno se promijene životni obrasci. Terapija se sastoji od identificiranja ranih neprilagođenih shema i sistematski izazivajući ih.

Naši edukanti