ACT

ACT je terapija koja uči klijente kako da se angažuju i prevaziđu psihološku patnju kroz tehnike prihvatanja i pune svjesnosti (eng. mindfulness), kako da razviju psihološku fleksibilnost i saosjećanje prema sebi i kako da razvijaju oblike djelovanja koji unapređuju njihovo življenje. Puna svjesnost podrazumjeva fokusirano dovođenje svjesti u SADA i OVDJE sa otvorenošću, radoznalošću i fleksibilnošću.