P.H. 32

“Kroz terapiju sam shvatio koliko nam je svima nekad potrebna pomoć da organizujemo svoje misli i razmišljanja. I koliko znači kada neko objektivan može da pomogne u tome i da nas natjera da se suočimo sa stvarima s kojima se ne želimo suočiti. I da ih onda lakše prevaziđemo.”