A.D. 27

”U početku sam imala nedoumice o svemu i bilo mi je malo tesko da se otvorim i pričam o sebi ali tek sad vidim da mi je to samo pomoglo i naučilo mnogim stvarima. Psihoterapija mi je pomogla da bolje upoznam sebe, svoja osjećanja, misli i ponašanje. A ono što je bolje od toga naučila me je kako da to sve kontrolišem kada mi je to potrebno. Osjećam se puno moćnije sa svojim mislima i ponašanjem nakon samo nekoliko seansi. Svi oni koji misle da bi im pomoglo, u pravu ste!”