01

Mindfulness (ili u našem prijevodu „usredotočena svjesnost“) je svjesnost koja nastaje kroz obraćanje pozornosti na poseban način: namjerno, svjesno, u sadašnjem trenutku, otvorenog uma, bez prosuđivanja. Punoća svijesti je buđenje i povezivanje sa samim.sobom što nam omogućava da cijenimo punoću svakog trenutka života. To je metoda kojom se poboljšava emocionalna otpornost kao i sveukupno zadovoljstvo životom. Predstavlja najutjecajniji pristup trećeg…

02

ACT je terapija koja uči klijente kako da se angažuju i prevaziđu psihološku patnju kroz tehnike prihvatanja i pune svjesnosti (eng. mindfulness), kako da razviju psihološku fleksibilnost i saosjećanje prema sebi i kako da razvijaju oblike djelovanja koji unapređuju njihovo življenje. Puna svjesnost podrazumjeva fokusirano dovođenje svjesti u SADA i OVDJE sa otvorenošću, radoznalošću i fleksibilnošću.      

03

Shema terapija (ST) temelji se na radu na klijentovim životnim obrazacima te se pažljivo bavi obrascima koji se pojavljuju. Glavna ideja je identifikacija kako smo ranjivi na obrasce (šeme) stvorene u djetinjstvu I adolescenciji. Shema terapija ne samo da opisuje, već pruža i snažnu terapiju koja dovodi do trajnih promjena. Shema terapija se bavi problemima na način da se obrade…

Gestalt egzistencijalna terapija danas dobro poznata i široko rasprostranjena vrsta psihoterapije duboko vjeruje da su ljudi rođeni sa resursima, da mogu da vode kreativan život koji ih zadovoljava, pa tarapeut osnažuje pojedinca da osvijesti svoje osjećaje, koristi svoje resurse, odbaci vrijednosti posuđene od drugih. Gestalt terapija je psihoterapijski pravac zasnovan na fenomenološkoj metodi i egzistencijalistickom pristupu covjeku. Prošlost je terapeutu…

05

Psihoterapija djece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, a to se naročito odnosi na ulogu terapeuta, odnos i saradnju s roditeljima, jer o saradnji s roditeljima ovisi prihvaćanje same terapije. Terapijske tehnike modificiraju se prema fazama razvoja djeteta, stupnju edukacije, o čemu ovisi i sam izbor tehnika. Uloga terapeuta u terapiji sa djecom i adolescentima vrlo je…