01

Ukoliko kod kuće imate tinejdžera, onda probajte: • Prepoznajte svaku brigu, tjeskobu ili strah i podsjetite ih da su ta osjećanja normalna • Pomozite da se tinejdžer brine oko stvari koje mogu da urade I na koje mogu da utiču – poput učenja više o tome kako sprečiti širenje virusa, uključujući pranje ruku, spavanje ili stvaranje konkretnih planova šta ćete…

02

Čak i ako se čini da djeca i tinejdžeri pažljivo ne prate vijesti o virusima, vjerovatno je da u svoj svijet pohranjuju i informacije i stres od odraslih. Djeca školskog uzrasta bit će svjesnija onoga što se događa i više će ih zanimati šta se može dogoditi u budućnosti. Vjerovatno je da su tome razgovarali u školi i sa prijateljima…

03

Pandemija može donijeti emocionalne poteškoće za roditelje, aktivirati ranija iskustva ili kreirati novi post traumatski stresni poremećaj – PTSP. Mogu se javiti mješovite emocije, strah i briga o vlastitom zdravlju i zdravlju najmilijih, tuga i ljutnja, pa i frustracija zbog neutemeljenih strahova okoline, ili iskustva praćenja sebe i nadgledanja drugih. Od ovih promjene emocionalnog ili mentalnog zdravlja potrebno je zaštiti…

04

Poslovne obaveze predstavljaju dodatno opterećenje roditeljima, a privatne se nameću u prvi plan i prirodno je da su u fokusu pojačana briga o zdravlju i članovima porodice i emoitvna podrška ukućanima. Potrebno je nove izazove i ograničenja iskomunicrati sa svojim kolegama na poslu i objasniti koliko je realna posvećenost u ovom periodu. U toku rada od kuće, roditelji mogu učiniti…

05

Djeca školskog uzrasta bit će svjesnija onoga što se događa. Vjerovatno su razgovarali u školi i sa prijateljima. Razgovarajte sa svojom osnovnom decom. Objasnite šta se dogodilo dok ih uvjeravate da ćete vi i nastavnici vašeg djeteta učiniti sve da budu zdravi i sigurni. Razgovarajte sa djecom i odgovorite na sva pitanja. Ovo će vam pomoći da utvrdite koliko znaju…

06

Strah je jedna normalna emocija koja ima svoju funkciju. Sa djecom je bitno da pričamo o funkciji svih emocija pa I o funkciji straha. Strah nas drži oprezne I čuva nas od potencijlne opsanosti. Međutim ukoliko pustima da strah počne da nas preplavljuje, ukoliko polenemo stalno razmišljati o stvarima koje nas brinu, svakodnevne obaveze se ne ispunjavaju I druge emocije…

07

NLP je razvojni trening ličnog rasta i razvoja, bazirano na istraživanju o ljudskom ponašanju koje se u psihoterapiji koristi da ljude opskrbi potrebnim tehnikama, znanjima i vještinama za postizanje ličnog i profesionalnog razvoja. To uključuje zamjenu starih i nekorisnih ponašanja i stavova, poboljšanje komunikacije i odnosa te duhovni razvoj. Znanja koje imate niko vam ne može oduzeti i možete ga…

08

Mindfulness (ili u našem prijevodu „usredotočena svjesnost“) je svjesnost koja nastaje kroz obraćanje pozornosti na poseban način: namjerno, svjesno, u sadašnjem trenutku, otvorenog uma, bez prosuđivanja. Punoća svijesti je buđenje i povezivanje sa samim.sobom što nam omogućava da cijenimo punoću svakog trenutka života. To je metoda kojom se poboljšava emocionalna otpornost kao i sveukupno zadovoljstvo životom. Predstavlja najutjecajniji pristup trećeg…

09

ACT je terapija koja uči klijente kako da se angažuju i prevaziđu psihološku patnju kroz tehnike prihvatanja i pune svjesnosti (eng. mindfulness), kako da razviju psihološku fleksibilnost i saosjećanje prema sebi i kako da razvijaju oblike djelovanja koji unapređuju njihovo življenje. Puna svjesnost podrazumjeva fokusirano dovođenje svjesti u SADA i OVDJE sa otvorenošću, radoznalošću i fleksibilnošću.      

Vjerujem da je dobar stručni nadzor neophodan za sve profesionalce za samorazvoj. Takođe vjerujem da naši klijenti imaju pravo očekivati da ćemo se neprekidno usavršavati na svim nivoima, ažurni i svjesni novih trendova.