Mirjana Gavrić je rođena u Sarajevu 1981. godine, majka dvoje djece, diplomirala je socijalnu pedagogiju na Univerzitetu Jonkoping, Švedskoj. Licencirani je geštalt psihoterapeut, dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeut i supervizor te učestvovala u mnogim dodatnim edukacijama. Magistrantica je na Političkim naukama, odsjek socijalni rad, smjer Djeca i mladi u sukobu sa zakonom.

Od 2001. radi direktno sa djecom i mladima u programima za lični i iskustveni razvoj a aktivno se bavi psihoterpijom od 2013.

Pored kliničkog iskustva, Mirjana je učestvovala u timovima za krizne intervencijce djece i porodica, bila je dio timova koji se bave zaštitom djece kako u BiH tako i u regionu i drugim evropskim zemljama. Posjeduje dugogodišnje predavačko iskustvo u BiH i regionu iz oblasti zaštite djece, poznaje domaće i međunarodno zakonodavstvo i preko 15 godina radi u programima u oblasti zaštite i unaprijeđenja dječijih prava. Takođe je bila asistentica na Univerziteta u Zenici, Pedagoški fakultet u Zenici 2007/2008. na izbornom predmetu Liderstvo i razvojni rad sa mladima.

Uzela je učešće u kongresima, konferencijama, edukacjskim programima i projektima koji su usmjereni za zaštitu djece.

Mirjana je od 2017. godine i predsjednica upravnog odbora Udruženja za geštalt psihoterapiju Bosne i Hercegovine i Europski je Certificirani Psihoterapeut. Od osnivanja psihoterapijskog interdisciplinarnog centra BHIDAPA je dio tima, a od 2008 godine je dio tima CO Step by Step gdje intenzivno radi sa školama u BiH.